Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řecko

 Oficiální název: Řecká republika
Hlavní město: Athínai
Rozloha: 131940 km2
Počet obyvatel: 10665989
Hustota zalidnění: 78.6 lidí na km2
Státní zřízení: pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 2 h (+ 3 h v létě)
Administrativní dělení: 13 oblastí a autonomní Athos
Nezávislost od: 11. června 1975
Měna: Euro
Úřední jazyk: řečtina
Rozloha vodní plochy: 1140 km2
Rozloha pevniny: 130800 km2
Délka hranic: 1228 km
Délka pobřeží: 13676 km
Sousedící země: Turecko, Makedonie, Bulharsko, Albánie

Průměrný věk muže: 40
Průměrný věk ženy: 38
Relativní podíl městského obyvatelstva: 66
Hrubý domácí produkt na osobu: 11960$
Nezaměstnanost: 11 % (1999)
Průmyslová odvětví: chemický, strojírenský, potravinářský, textilní prům.
Zemědělství: pěst. cukrovky, brambor, slunečnice, tabáku, bavlníku, rajčat, melounů, citrusů, broskví, vinné révy, olivovníku, chov bource morušového, včelstva, ovcí, koz, prasat a skotu, rybolov
Přírodní zdroje: uhlí, lignit, bauxit, železná ruda, olovo, zinek, magnezit bentonitu, mramor
Nejvyšší hora: Olympos - 2.917 m n. m
Nejnižší bod: Středozemní moře - 0 m n. m
Nejdelší řeka: Aliákmon (297 km)
Největší město: Athínai (3.200.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: občasné zemětřesení
Železnice v km: 2571
Silnice v km: 117000
Vojenská služba: ve věku 21 let
Náboženská příslušnost: muslimové 1%, ostatní 0%, rectí pravoslavní 96%

Řecko – kolébka západní kultury, země opředená tajemstvím mytologických bájí a mýtů, místo s bohatou a dávnou historií, ukrývající kouzlo lidské moudrosti, krásy, upřímností a pohostinnosti. Řecko je okouzlující svou rozmanitostí své krajiny - na jedné straně drsná  s horskými masívy, kotlinami a říčkami na druhé straně přechází v pobřeží s nádhernými plážemi s třpytivým průzračným mořem, ze kterého vyčnívají skalnaté útesy a zeleně rozkvétají svahy.

Olympijské hry zná každý. Marathonský běh se běhá na celém světě. Že je zbytečné nosit sovy do Athén, ví dnes každý školák. Pythagorovu větu se učíme v sedmé třídě. Stejně tak se učíme fyziku, aritmetiku, matematiku, geometrii, biologii. Do divadla chodíme na tragedii a komedii. Posloucháme muziku, která se nám obvykle líbí pro své harmonie a disharmonie. Dětem vyprávíme bajky pro zábavu i pro poučení. Lékaři skládají zkoušku z anatomie. Žijeme v demokracii. Erotika nám pomůže zachovat rod a někomu i dělá radost. Co mají tyto zdánlivě nesouvisející věty společného? Mají jeden společný jmenovatel – vše, o čem se zde zmiňujeme, vzniklo v antickém Řecku. Nejslavnější antické památky, např. slavný athénský Parthenon či vlastně celá Akropole byla vybudována ve velmi krátkém období Periklovy vlády. Přes onu roztříštěnost se Řekové dokázali ubránit i tak mocným říším jako byla Říše Perská. Jediné období, kdy bylo Řecko opravdu velkou říší, byla vláda Alexandra Velikého (Makedonského). Toto období trvalo přibližně 11 let. Ironií je, že střed této říše nebylo to pravé antické Řecko, za které považujeme Athény nebo případně Spartu, ale do té doby téměř bezvýznamná oblast Makedonie.

Staré Řecko bylo zemí bohů a z té doby pochází mnoho památek. Řecko je považováno za kolébku evropské         civilizace. V současné době je Řecko ekonomicky nejslabší zemí Evropské unie. Západní částí Řecka se táhne pohoří Pindos, poblíž Soluňského zálivu najdete legendární horu Olymp, na které sídlili řečtí bohové. Na jihu Řecka je poloostrov Peloponés. K Řecku patří také známé ostrovy Kréta, Rhodos, Kyklady a Santorini, na kterém je činná sopka. Pro tento ostrov se používá také název Théra a někteří badatelé jej považují za zbytky legendární Atlantidy.

Řeckem protéká řeka Marica. V Řecku se používá jiná abeceda, než v ostatních zemích Evropské unie.

Většina nerostného bohatství byla v minulosti již vytěžena, zcela chybí ropa. Řecko je převážně zemědělským státem, v produkci olivového oleje zaujímá Řecko jedno z předních míst na světě.

Díky památkám a moři je Řecko vyhledávaným cílem turistů.

Zemědělství
Zemědělci pěstují olivy, citrusy a tabák.

Nerostné bohatství
V Řecku se těží hnědé uhlí a bauxit

Doprava
Pro dopravu využívá Řecko obchodní loďstvo. Železniční síť je řídká a některé tratě jsou úzkorozchodné. Velký význam pro dopravu má Korintský průplav. Pro spojení s ostrovy je důležitá také letecká doprava.

Významná místa
Athény, Delfská věštírna, Olympia.

Vztah k Evropské unii
V poslední době jsou napjaté vztahy mezi Řeckem a Tureckem.

Letoviska a zajímavosti:

LEPTOKARIA - (Dům olympských bohů)
Na úpatí nejvyšší hory Řecka - Olympu, který byl dle starořeckých bájí příbytkem bohů, na okraji modrého Egejského moře (Thermálského zálivu) se nachází území Olympské riviéry, na kterém je vybudováno městečko Leptokaria. Leptokaria původem rybářská vesnice, je dnes vyhledávána pro svou cenovou dostupnost, pro místa, kde se úzce snoubí pradávná historie, nádherná příroda a současný moderní život. Dále je pobřeží Egejského moře oblíbené pro své široké oblázko-písčité pláže a čisté moře.V letovisku se nachází řada restaurací a typických řeckých kavárniček, obchody s textilním zbožím, prodejny suvenýrů, ambulance, pošta, banka, cestovní kancelář se směnárnou, kde se domluvíte česky.
ELLÁDA
Území staré Hellády, kolébka kultury a civilizace. Země zaslíbená bohům, nespočetným ostrovům, čistému moři a modré obloze, je místem, kde na každém kroku na Vás dýchne trocha dávné historie. Člověk zde cítí mrazení v kostech při pohledu na mohutné chrámy a antická divadla, která jsou zde více než 200 let.
TOLO
Letovisko Tolo je prázdninovým dostaveníčkem turistů z celého světa. Dalo by se také říci letovisko jako každé jiné, ale to, co dělá Tolo tak výjimečným , je jeho optimální položení. Přestože jeho břehy omývají vlny Saronského moře, je jen několik málo kilometrů vzdáleno od nejvýznamnějších památek Řecka. Právě zde příjemnou atmosféru Vaší dovolené vytváří hory, dlouhé pláže s modrou vlajkou (na znamení čistého moře), romantické ostrůvky v zálivu a místní Tolané. T - tajúplné při večerním rozjímání O - obyčejné během denního pobytu L - láskyplné při poznání místních obyvatel O -ostatně poznejte sami !!! Když jej dokonale poznáte a až se s tímto městečkem na ostrově Pelopově budete loučit, jistě dáte za pravdu, že Tolo je skvělé.
NEA MAKRI - ATTIKA
Nea Makri je turistické městečko ležící přímo u moře na jihu Řecka v Marathonském zálivu, vzdálené pouhých 32 kilometrů od Athén a 10 kilometrů od Marathonu. Má typický řecký a turistický ráz - obchody všeho druhu, suvenýry, kavárny, bary, restaurace, taverny. Z místa je časté autobusové spojení a Athénami, které umožňuje i individuální návštěvy hlavního města.
KALITHEA
je oblíbeným přímořským letoviskem s mnoha tavernami, bary, diskotékami, automaty pro děti, překrásným parkem s vyhlídkou na moře a širokými nákupními možnostmi. V blízkosti vesnice byly nalezeny zbytky antických a raně křesťanských staveb. Krásné pláže s průzračnou vodou umožňují sportovní vyžití. Toto letovisko je ideální pro prožití zajímavé dovolené. Od Soluně je vzdálené asi 90 min. jízdy autem.
SANTORINI
Jeden z nejznámějších ostrovů v jižních Kykladech nosí své starší jméno Thira podle prvního krále ostrova (kterým byl v 11. století př.n.l. král Thiras). Pozdější jméno Santorini zase podle Svaté Ireny (Santa Irene), oblíbené patronky ostrovanů. Tento vulkanický ostrov je pravděpodobně nejpodivnějším na světě. Nabízí širokou škálu archeologických, geologických i architektonických zajímavostí ve spojení s kulturním a hudebním folklórem. Pobřeží západní části ostrova s romantickými útesy strmí až do výšky 300 m nad modravým mořem a nabízí strhující panorama protějších vulkanických ostrůvků. Východní pobřeží nabízí pláže, ať už s černým pískem či oblázkové. K jedněm z nejhezčích míst na světě prý patří hlavní město Fira, vystavěné na 260 m vysokém útesu nad mořem.
CHALKIDIKI
Prozaicky řečeno má poloostrov Chalkidiki tvar ruky se třemi prsty (Kassandra, Sithonia a Athos). Při větší fantazii si jej můžete představit jako trojzubec Poseidona - boha moře a vodstva, který čeří vody Egejského moře. Na 500 kilometrů mořského pobřeží jsou nádherné pláže, kopce a hory, porostlé hustými lesy. Chalkidiki je prosnulé pěstování nejrůznějších druhů vín, dále svými piniovými a olivovými háji. Chalkidiki leží jednu hodinu vozem od Soluně, je to přírodní ráj, kraj kontrastů, kde se zdánlivě nekonečné písečné pláže střídají s idylickými zátokami lemovanými roztodivnými skalnímy útesy a se vzduchem prodchnutým borovými lesy, táhnoucí se až k samé mořské hladině. Historie poloostrova Chalkidiki je obestřena bájnou mytologií, sahající hluboko do slavné helénské doby. Mnohokrát změnil své vládce a teprve v roce 1912 byla Makedonie konečně spojena se zbytkem Řecka. Pro milovníky nejen krásné přírody, ale i kultury a historie.
Kalithea (cca 90 min jízdy od Soluně)
Oblíbené přímořské letovisko s mnoha tavernami, bary, diskotékami, překrásným parkem s vyhlídkou na moře a velkými nákupními možnostmi. V blízkosti vesnice byly nalezeny zbytky antických a raně křesťanských staveb. Krásné pláže s průzračnou vodou umožňují sportovní využití. Toto středisko je ideální pro prožití zajímavé dovolené.

Kassandra
Nejzápadnější vidlice poloostrova Chalkidiki, ležící nejblíže k Soluni. Je nejoblíbenějším a také nejvíce zalidněným ze všech tří výběžků. Její bílé pláže, kamenité mysy lemované borovými háji vábí jak Řeky, tak i cizince. Najdete tu hotely všech cenových kategorií, tradiční řecké taverny, diskotéky, bary a pestrou paletu rekreačních zařízení spolu s klidnými a tichými zákoutími.
Polichrono (100 km jihovýchodně od Soluně)
Městečko na výběžku Kassandra. Místo s křišťálově čistým mořem, dlouhými pozvolnými plážemi ideální k rodinné rekreaci s malými dětmi. Moderní turistické středisko plné života a zábavy a množstvím obchůdků, supermarketů, restaurací a kaváren, řada příležitostí k pvozování vodních sportů. Jedná se o rušnější letovisko vhodné spíše pro mladší generaci.
Marmaras
Jedno z největších a nejkrásnějších letovisek na Chalkidiki se nachází na jeho "druhé noze" - Sithonii. Průzračné křišťálové moře, dlouhé písečné pláže střídající se s romantickými zátokami. V samotném letovisku naleznete velmi dobrou síť obchodů, taveren, diskoték a restaurací s pravými řeckými specialitami. Atrakcí městečka je nové kasino, na své si přijdou i vyznavači golfu. Jedná se o místo s čilým společenským životem, pozvolné pláže jsou vhodné pro rodiny s malými dětmi. KASSANDRA
Tato nejzápadnější vidlice, ležící nejblíže k Soluni, je nejpopulárnější a nejvíce zalidněná ze všech tří poloostrovů. Její bílé pláže, kamenité mysy, lemované borovými háji vábí jak Řeky, tak i cizince. Zde nalezneme hotely všech cenových kategoriií, tradiční řecké taverny, diskotéky, bary, jakož i pestrou paletu rekreačních zařízení spolu s klidnými a tichými zákoutími. Kassandra má obdělaná pole a její pahorky jsou posety bujnou vegetací a borovými lesy. Její obyvatelé jsou především farmáři, kteří se k cizincům chovají přátelsky.
THIRA
Zářivě bílé městečko sedí jako koruna na vrcholu temné stěny. Modré kopole kostelíčků a klášterů jsou nádherným kontrastem. Červenohnědá barva kráteru jakoby podtrhovala tento kontrast. Úzké romantické uličky často se schůdky nahoru či dolů s množstvím malebných obchůdků, taverniček a zákoutí, okrášlených květy popínavých bongavilií lákají k procházkám a společenskému vyžití. Thira je bezesporu jedno z nejkrásnějších míst středomoří. Fascinující pohled z vrcholu kráteru zejména při západu slunce se stane nezapomenutelným zážitkem každého.
ATHÉNY
jsou městem umění, místem setkání antické kultury s moderním životem, pulsujícím v rytmu moderní doby. Cílem všech, kteří sem přijedou, je především Akropolis, centrum vrcholné antické kultury. Athény nejsou však pouze Akropolis. Centrum města láká spoustou obchodů se světovou módou, nočním životem s množstvím zábavných podniků, které uspokojí i ty nejnáročnější. Nenechte si příležitost k návštěvě Athén ujít.
SOLUŇ
město od jednoho kraje k druhému překypuje krásou. Svým Obloukem (Kamara) a Rotondou, je to také Aghia Sofia, Sv. David, Aghii Apostoli, klášter Vlatadon, Aghios Dimitrios, Profitis Ilias, Aghios Nikolaos - chrámy, které prezentují všechny směry byzantské architektury a malířství jakož i byzantské hradby, tvze a věže. Bílá vež - postavená na místě původní věže a jeho dvojčete. Trigonia. Opravdový zázrak archeologické muzeum, které přitahuje a podmaňuje svým bohatstvím a velkolepostí. Stejně tak i muzeum lidového umění s exponáty z 18. a 19. století. Napravo od archeologického muzea se nachází prostory mezinárodního výstaviště, křižovatky přátelského setkání a spolupráce národů. O něco výše ve stínu Aristotela stojí budovy Vysokých škol. Celá Soluň žije rušným životem. Hustý silniční provoz aut vytvářejících dlouhé proudy. Široké silnice, náměstí, parky, stromořadí. Obchodní centra s poutavými výlohami. Staré novoklasické domy vedle moderních mnohopatrových činžáků. Na každém kroku lze narazit na restaurace, hotely, luxusní podniky, bary, ale i krčmy s podzemními sklípky, hudební podniky, kina, divadla, cukrárny se se stoly rozestavěnými po chodnících a náměstích. Hospody a sklepní krčmy nabízejí makedonské speciality. Po rušném životě města se dostáváme do jiného světa. Horní město se svou romantikou a zvláštní krásou. Stará sousedství s úzkými chodníky a zahradami. Dveře otevřené dokořán a za nimi bezstarostně si hrající děti podmanivá hudba a vůně nočních květů. Na každém kroku tlukot srdce města.
METEORA
Historie mnišské republiky Meteory začala v 11. století, rozkvět této republiky byl v 15. a 16.století. Na vrcholcích skal mezi nebem a zemí vybudovali v byzantské době mniši své kláštery. Mezi lety 1356 až 1372 založil Athanassios Kinovitis, zvaný též Meteoris, na nejvyšším vrcholu skal klášter Meteoron, dosahující až 400 metrů výšky. Ten patřil k nejvýznamějším klášterům Meteory a jeho bohatství, výstavnost a krása fascinují návštěvníky dodnes. Můžete navštívit dva ze šesti obydlených klášterů, které ve Vás svými uměleckými freskami a ikonami zanechají nezapomenutelné dojmy. V dávných dobách byly kláštery přístupné pouze po laně nebo s pomocí koše, který mniši vytáhli na vrchol. Dnes vedou až k vrcholu úzká kamenná schodiště, k úpatí skal můžete dojet po úzkých asfaltových silničkách.